STOMATOLOGIA

Protetyka

Protetyka jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem zaburzeń okluzji oraz uzupełnianiem braków zębowych.
Pacjenci na wizycie poddawani są dokładnej analizie warunków zgryzowych – istnieje możliwość ich przebudowy bezpośrednio, z użyciem kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych najwyższej jakości, jak również uzupełnienie braków tkanek poszczególnych zębów metodą pośrednią: za pomocą inlay i onlay lub wkładów koronowo- korzeniowych i koron.
Braki międzyzębowe mogą zostać uzupełnione w postaci wysoko estetycznych uzupełnień stałych – mostów oraz ruchomych – protez szkieletowych i osiadających. W sytuacji, gdy konieczna jest ekstrakcja, istnieje możliwość uzupełnienia braków zębowych za pomocą protezy natychmiastowej, która w znaczącym stopniu przyspiesza i poprawia jakość gojenia się wyrostka zębodołowego po zabiegu.
Zabiegiem poprawiającym jakość noszenia protez osiadających jest ich podścielenie – jest to jedno z rozwiązań w przypadku, gdy zanikający wyrostek zębodołowy powoduje, że proteza staje się zbyt „luźna” i zaczyna urażać podłoże. W gabinecie istnieje również możliwość naprawy protezy (lekarz ocenia, czy protezę można naprawić, czy należy wykonać nową) oraz dostawienia zęba do protezy po jego ekstrakcji.
Co więcej, protetyka zajmuje się zwalczaniem dolegliwości bólowych ze strony stawów skroniowo-żuchwowych – w gabinecie istnieje możliwość wykonania szyny relaksacyjnej.

wróć